U zou graag lid of steunend lid worden van onze Vriendenkring?

- Allen die een Commando en/of parabrevet behaald hebben bij het Belgische leger en eervol hebben gediend of nog steeds onder de wapens zijn betalen 15 jaarlijks lidgeld.

- Zij die geen Commando en/of parabrevet en onze vriendenkring willen steunen kunnen symphatiserend lid worden voor een jaarlijks lidgeld van 15.

 

De activatie geschied door middel van storting op het rekeningnr.: BE22 7551 5343 4047
op naam van : Para-Cdo vriendenkring 9120 Beveren

De leden ontvangen driemaandelijks het clubblad "Prepare For Action".

Om u snel van dienst te zijn kan u eventueel ons online document invullen voor het aanvragen van een lidmaatschap, daarvoor klik u hier.
Voor vragen hieromtrent kan u altijd terecht bij het bestuur.