Lidmaatschap

Aanvraag tot lidmaatschap

Naam :

Voornaam :

Adres :
Straat + nr :

Gemeente :

Postnummer:

Telefoon :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Stamnummer :

Jaar inlijving bij een Para-Cdo eenheid :

Para-Cdo eenheid waar ik gediend heb :

Opleiding / graad :

Nummer Commando brevet :

Nummer Parachutisten brevet :

PS.; Dit formulier wordt via uw eigen e-mail programma(outlook,...) verzonden.

Voor verdere inlichtingen over het lidmaatschap:

Lucien Braem 0472365096
Heiveldstraat 90, 9120 Beveren
lucien.braem@telenet.be